TOPlist

V případě vašeho zájmu finančně přispět na opravu varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého, je možné zaslat finanční dar na účet 373 215 3399 / 0800.
Srdečné Pán Bůh zaplať.Můžete pokračovat pomocí odkazů výše
Večerní mše budou po celý rok od 18:00
Zobrazit již proběhlé události Skrýt proběhlé události

Dne 12. září 2015 proběhnou oslavy 100. výročí posvěcení kostela.
Duchovní správcové kostela
Ve dnech 6.-9.8.2015 proběhne
České Budějovice ČESKO-NĚMECKÉ BUNDESTREFFEN
DEUTSCH-TSCHECHISCHES SETKÁNÍ
Program setkání

Do záchrany varhan v kostele svatého Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí v Českých Budějovicích se samozřejmě zapojily i múzy. Sto let starý hudební nástroj prodělává náročnou rekonstrukci a finance na ni shání i farníci prostřednictvím benefičních koncertů.

Přejí na článek v Českobudějovickém deníku

Církev - znamení jednoty


Pro více informací klikněte na plakátek


Slavnostní mše svatá k zahájení akademického roku


HUDEBNÍ SLAVNOSTI EMY DESTINNOVÉZahajovací koncert – K roku České hudby

Kdy: Středa 20. 8. 2014 v 19.30 hod.

Kde: Kostel sv. Jana Nepomuckého

Zahajovací koncert – K roku České hudby

A. Dvořák

Hospodine, pomiluj ny, Mše D dur, Te Deum

Český filharmonický sbor Brno
Čeští komorní sólisté Brno
Petr Fiala – dirigent

více informací a rezervace vstupenek na http://www.festival-ed.cz/


TF JU - Pozvánka na prezentaci knihy: Církev a společnost, která se uskuteční u příležitosti 80. narozenin prof. Dr. Karla Skalického, Th.D., Dr.h.c


Noc Kostelů 23. 5. 2014


Gospelové Vánoce – Nate Brown & The Washington Gospel Singers (USA)

Dne: 12. 12. 2013
Od: 19:30 (do 21:30)

Pro více informací klikněte sem.


BELLA MUSICA

Dne: 14.12. 2013
Od: 16:00

Ženský sbor Bella musica. Pro více informací klikněte sem.Dětský den pozvanka

Dětský den

Giuseppe VERDI REKVIEM
Kostel sv. Jana Nepomuckého, České Budějovice
Úterý 10. 9. 2013 19.00 hodin
Koncert sponzoruje ČEVAK

Vážené dámy, vážení pánové,

Hudební slavnosti Emy Destinnové obohacují kulturní život v Českých Budějovicích již téměř čtvrt století. Díky obětavé a trpělivé práci pana Kazila nám již jejich dramaturgická nabídka připravila mnoho příjemných chvil a představila nám hudbu nejrůznějších stylů a snad všech hudebních epoch. V letošním roce máme příležitost znovu si uvědomit, jak je hudba nevyčerpatelně mnohotvará. Přes všechnu pestrost zážitků z minulých ročníků se nám nyní dostává příležitost být společně u něčeho zcela mimořádného.

Mimořádná je předně příležitost, při níž si Verdiho Requiem poslechneme – přesně za měsíc od dnešního koncertu totiž uplyne 200 let od Mistrova narození. Mimořádné je postavení tohoto opusu v kontextu celé Verdiho tvorby. Mimořádný je rozměr díla a jeho hudebního obsazení. V dosavadní historii festivalu je mimořádné i prostředí, v němž dílo zazní. A mimořádně kvalitní bude nepochybně i jeho dnešní interpretace.

Je mi velkým potěšením, že se nám i letos dostalo možnosti společně s vámi prožít vše, co nám krásná a myšlenkově hluboká hudba může nabídnout. Děkuji vám, že jste se k nám připojili, a přeji, aby to hezké, co si domů odnesete, bylo co nejtrvalejší.

Vyslovit velký vděk a úctu panu Kazilovi a jeho spolupracovníkům se již stalo jistou samozřejmostí. Přesto věřím, že nikdo z nás to nevnímá jako formální zdvořilost, ale jako vyjádření skutečné pokory před jeho úžasnou prací.


Ing. Jiří Heřman
generální ředitel
ČEVAK a.s.

Program:
Giuseppe Verdi – Messa da Requiem
1813-1901
  • Requiem e Kyrie
  • Sequenza
  • Offertorium
  • Sanctus
  • Agnus Dei
  • Lux aeterna
  • Libera me – Dies Irae
Účinkují:
Katia Pellegrino – soprán
Stella Grigorian – mezzosoprán
Hector Sandoval – tenor
Mika Kares – bas
Český filharmonický sbor Brno – sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno – dirigent Leoš Svárovský

Český filharmonický sbor Brno patří dnes k nejlepším a nejvyhledávanějším profesionálním tělesům v Evropě. Sbor se zaměřuje především na oratorní, kantátový a v poslední době i operní repertoár všech období. Ročně vystoupí na cca 90 koncertech u nás i v zahraničí. Sbor založil v roce 1990 Petr Fiala, hudební ředitel a sbormistr.Česká křesťanská akademie v ČB

vás zve na přednášku

Mgr. Tomáše F. Krále

(Teologická fakulta Jihočeské univerzity v ČB)
na téma
Řeckokatolická liturgie: Cyrilometodějská stopa
Přednáška proběhne ve středu 29.5. 2013 od 17:00 v posluchárně č. 3 v přízemí TFJU, Kněžská 8, ČB.
VSTUP VOLNÝ


Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo. (Zach 14,7)


Již tradiční NOC KOSTELŮ se bude konat v celé České republice, Slovenské republice i v Rakousku v pátek 24. května 2013.


Noc kostelů

Více informací o této, již tradiční, akci a podrobný program viz: http://www.nockostelu.cz

Autorem slova k mottu Noci kostelů 2013 je P. Mgr. Vít Zatloukal, biskupský vikář pro pastoraci ostravsko-opavské diecéze.
Tma nám přináší pocit ohrožení. Prožíváme pocit bezmoci. Volání proroka Zachariáše může být vyjádřením každého člověka, který očekává záchranu. Nejen ochranu před zlem, ale trvalou záchranu, kterou už nic neohrozí. Kde vzít naději? Kde vzít sílu k očekávání, že spravedlnost, právo, obecné dobro zvítězí? Mnohokrát jsme se zklamali, mnohokrát jsme byli opět ponořeni do situací, které se staví proti nám. Nadějí nám je pouze to, že po noci přichází svítání, po zimě jaro. Že čas odnese zlé a opět bude pro co žít. V této chvíli chápeme touhu člověka po absolutním dobru. Touhu člověka po opravdové lásce nedotčené sobectvím. Touhu, aby náš křehký život měl cíl...Jirka Klimeš - string trio od 19:00 dne 25. května 2013


V kostela sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích

se uskuteční

GOSPELOVÉ VÁNOCE 2012

Koncert se koná ve čtvrtek 13. prosince 2012 v 19:30 h.


Získat další informace a zakoupit vstupenky můžete zde.

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích


Vás srdečně zve na

KONCERT JIHOČESKÉ KOMORNÍ FILHARMONIE

ve středu dne 20. června 2012 v 19:00 hodin

Sólisté:
Kateřina Falcníková – soprán
ostatní sólisté v jednání

Recitace: páter Beneš (autor textu)

Svatohorský chrámový sbor Příbram
Sbormistr a varhany: Pavel Šmolík
Dirigent: Petr Chromčák
Radek Rejšek: Maria – Vykoupená Země (Oratorium)

rop

K dokončení rekonstrukce kostela

Dne 7. listopadu 2011 byly oficiálně ukončeny práce na rekonstrukci kostela sv. Jana Nepomuckého a podepsán předávací protokol stavby. Rekonstrukce kostela probíhala ve 2 etapách, z nichž první od února 2010 do července 2011, druhá pak od srpna do listopadu 2011. V první etapě byla provedena rekonstrukce fasády hlavní věže, započata výměna střešní krytiny, oprava zbývajících ploch fasády a stavební úpravy v interiéru kostela. Ve druhé etapě byla dokončena zbývající plocha fasád, výměna střešní krytiny a veškeré práce v interiéru kostela.

Díky finanční podpoře Evropské unie, poskytnuté prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad, se kostel těsně před svými 100. narozeninami dočkal nového zastřešení, nové fasády, nových rozvodů elektroinstalace, osvětlení, ozvučení, zabezpečovacího zařízení a výmalby. Rekonstrukce kostela si vyžádala náklady ve výši 9,8 mil. Kč, z toho dotace ROP činila 8,2 mil. Kč, zbývající částka 1,6 mil. Kč představovala vlastní finanční podíl farnosti.

Díky finanční podpoře Statutárního města České Budějovice bylo dále možno provést další práce, jejichž nutnost byla vyvolána celkovou rekonstrukcí kostela. Jednalo se o výměnu oken a restaurátorské práce na kamenných prvcích fasády a vitrážovém zasklení na jižní fasádě. Na tyto další práce Statutární město České Budějovice přispělo v období 2010 – 2011 částkou cca 1,1 mil. Kč, přičemž vlastní podíl farnosti činil dalších 0,4 mil. Kč.

Kostel se tak právem znovu stal hlavní dominantou jižní části našeho města a díky zvelebení vnitřního prostoru a jeho okolí může opět sloužit bohoslužbám a stát se i místem konání přednášek, koncertů a dalších společensky atraktivních akcí. Díky uzavřeným partnerským smlouvám se Statutárním městem České Budějovice, Nemocnicí České Budějovice a.s., Biskupstvím českobudějovickým a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu bude další úsilí zaměřeno na oslovení co možná nejširšího spektra návštěvníků kostela tak, aby kostel byl místem nejen pro duchovní, ale i kulturní vyžití.

rop

Sbírka
na opravu kostela sv. Jana Nepomuckého


Bratři a sestry v Kristu,
náš kostel zakrylo lešení a s ním přibyly opět i finanční starosti. I když velká většina této rozsáhlé opravy je financována z grantu, stále na nás leží nemalé finanční břemeno. Po tak krátké době se tedy na vás všechny znovu obracíme s prosbou o jakoukoli finanční pomoc. Příspěvky poputují do sbírky na doplacení našeho podílu za celkovou rekonstrukci.

Za každý dar předem vřelé zaplať Pánbůh!

Číslo účtu farnosti sv. Jana Nepomuckého
0561267389/0800


Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částku daru. Na požádání vydá farní úřad potvrzení o přijetí daru jako doklad při ročním daňovém přiznání.

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích


Vás srdečně zve na

ADVENTNÍ KONCERT

v neděli dne 18. prosince 2011 v 17:00 hodin

Účinkují:
Smyčcový soubor a Komorní orchestr žáků SZUŠ Zavadilka v Č. Budějovicích
a posluchači oddělení smyčcových nástrojů Konzervatoře v Českých Budějovicích:
Sabina Baronová - housle
Leona Gogolicynová - housle
Nelly Helclová - housle
Ludvík Nedvěd – viola
Terezie Vargová – housle

Program:
1.   W.A. Mozart: Rondo
                                                                   Smyčcový soubor žáků SZUŠ Zavadilka
2.    H. Purcell: Gordický uzel – Ouvertura a Allegro
W.A. Mozart: Divertimento D-dur, KV. 136 – Allegro
Hikaru Hayasai: Čtyři písně z ostrova Okinawa – číslo 3, Píseň lásky
                                                                    Komorní orchestr žáků SZUŠ Zavadilka
3.   J.S. Bach: Sonáta g-moll, BWV 1001 - Adagio  Sabina Baronová – housle
4.   J.S. Bach: Sonáta C-dur, BWV 1005 – Fuga     Terezie Vargová – housle
5.   J.S. Bach: Partita E-dur, BWV 1006 – Gavotte en Rondeau
                                                                     Nelly Helclová – housle
6.   J.S. Bach: Suita č. 3 – Sarabanda a Gigue       Ludvík Nedvěd – viola
7.   M. Ravel: Czigán (fragment)                          Leona Gogolicynová – housle
8.   E. Ysaÿe: Sonáta Balada, op.27, č.3               Terezie Vargová – housle

Skrýt již proběhlé události